Мартин Найденов - Проектиране, разработка и прототипиране на "умна" количка за пазаруване

Инж. дизайнер Мартин Найденов:

...понякога в сложни проекти дизайнерът, освен изобретател, финансист, шлосер ... трябва да бъде и управител, защото (трябва да) разбира от работата и проблемите на всички...

Процеса на прототипиране:
https://www.youtube.com/watch?v=82roVlrxJmg