Конкурс Мебел на годината - Работилница за идеи 2015

ЧЕРГА - Българска група за дизайн, съвместно с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/, организира конкурс за продуктов дизайн Мебел на годината - Работилница за идеи 2015.
Всички предложения ще бъдат разгледани от членовете на БКДМП(над 300 фирми) като потенциални продукти за производство, които да бъдат разработени и внедрени след съвместната работа между дизайнери и производители.
Условията, при които ще бъдат произвеждани и продавани така създадените продукти, ще бъдат предмет на допълнително споразумение между производителя и дизайнера/екипа, проектирали този продукт.

1. Задание:

Да се проектира изделие, подходящо за серийно производство.  Изделието може да принадлежи към една от следните категории:

1. Стол

2. Маса

3. Тапицирана мебел

4. Корпусна мебел

5. Аксесоар - осветително тяло, закачалка, чадърник, поставка за вестници и др.

Изисквания към продукта:

- Пазарно ориентиран продукт;
- Възможност за реализация в производство;
- Функционалност;
- Иновация;
- Естетика.

Основни материали :

 - масивна дървесина; 
 -
слоеста дървесина;
 -
огънато-слепени детайли;
 -
ПДВ със средна плътност (MDF);
 -
ПДЧ;
 -
метални тръби и/или листове;
 -
различни видове тапицерия, кожа;
 - стъкло;
 -
пластмаси;
 -
композитни материали.
Възможно е използването и на крепежни/структурни елементи от други материали.

Дизайнът на участващите концепции трябва да бъде нов и оригинален, неучастващ в друг конкурс.  При установени подобия с вече съществуващи продукти, авторът ще бъде дисквалифициран.
С подаването на проект, участниците преотстъпват правата за представяне на концепцията като част от конкурса  за участие и популяризиране на изложбата в медии по избор на организаторите. Правата върху дизайните принадлежат на техните автори.

Цел на конкурса:

Изграждане на стандарти за български мебели с дизайн на световно равнище в рамките на „Българска мебел на годината“.

Създаване на мебели за участие в „Българска мебел на годината“ 2016

Създаване на мебели с качествен дизайн,  произведени в България
Изграждане
на връзки между производители и дизайнери в България

2. Критерии за оценка:

- Пазарно ориентиран продукт;
- Себестойност;
- Функционалност;
- Иновация;
- Естетика.

Тъй като продукта ще бъде предназначен за масово производство, търси се решение, което да бъде продаваемо, с атрактивнa визия и оптимизирано за производство и транспорт.

4. Срокове и условия за участие:

Конкурсът е отворен за всички, участващи самостоятелно или в екип. Няма ограничения на броя участията от един участник за категория или в конкурса.

Участието в конкурса е безплатно.

Всеки участник в конкурса трябва да изпрати своя проект до 23:59 ч. GMT на 12.04.2015 г. (Неделя) на  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Проекти получени след този срок няма да бъдат приемани за участие в конкурса и за изложбата.

 4.1. Етапи:
  
1. 16.03.2015 г. – 12.04.2015 г. - Приемане на проекти

   2. 13.04.2015 г. – 15.04.2015 г. – Журиране

   3. 21.04.2015 г. – Награждаване на победителите и откриване на изложбата

   4. 21.04.2015 г. – 25.04.2015 г. -  Изложба в рамките на изложенията „Техномебел/ Светът на мебелите“

4.2. Материали за участие

Всеки от проектите трябва да бъде представен в от 2 до 5 изображения върху постера (скици, чертежи и/или визуализации ) и описание на проекта по преценка на участника, подготвен за печат в рамките и оформлението на прикачения PDF шаблон.

При изпращане всеки проект трябва да включва:

1. Постер във PDF формат в размер 100х70 cm, съгласно предоставеният PDF шаблон;

2. Jpeg вариант на постера с максимален размер 1200 px на късата страна;

3. Описание на проекта*, автор/и, информация за контакт.

4. Чертеж на изделието – по преценка на автора.

Върху изпращаните материали по т.2 не трябва да се поставят опознавателни символи, знаци и други, разкриващи самоличността на авторите, освен изискваните и позиционирани в шаблона такива. Името и други данни на автора се изискват само във файла от т.1.

Проектите ще се оценяват анонимно .

*Описанието на всяка представяна концепция е необходимо да бъде до 1500 символа с интервалите между тях.Проекти, излизащи от рамките на представения шаблон или без всички изисквани материали  няма да бъдат разглеждани.

5. Награди

 - Най-добрите проекти от всяка категория ще бъдат отпечатани върху табла и изложени по време на „Техномебел/Светът на мебелите“ 2015;

 - Всички проекти, участващи в конкурса, ще бъдат представени пред членовете на Браншовата Камара на Дървообработващата и Мебелна промишленост като потенциални продукти за производство;

 -  Всяка от концепциите, произведена до следващото изложение вследствие от този конкурс ще участва в „Българска мебел на годината“ 2016 без входна такса;

 За всяка от посочените категории ще бъде присъдена по една първа награда, която включва:

- Парична награда от Браншова Камара на Дървообработащата и Мебелна промишленост

- Статуетка

- Покана за уъркшоп без такса за участника

- Грамота за всеки награден

- Други предметни награди

 

Освен горепосочените ще се присъдят следните Специални награди, определени от  всички участващи проекти:

- Специална награда на група „Черга“ - покана и покриване разноските за престой и участие в „Работилница 2015“ за един участник

- Специална наградa на Списание MD.

 

Победителя в конкурса ще бъде обявен на 21 Април 2015 г., на сайтовете на ЧЕРГА и БКДМП, както и на официалната церемония по откриването на изложението Светът на мебелите – 21-25 Април 2015. Най-добрите проекти ще бъдат отразени в специална статия за конкурса в списание MD

6. Жури

Предстои да се обяви.

Организаторите си запазват правото да променят условията, сроковете, наградният фонд и начина на повеждане на конкурса.

Можете да задавате всякакви въпроси на Facebook групата на конкурса тук:
https://www.facebook.com/groups/FurnitureIdeasWorkshop/