OPEN CALL - покана за всички дизайнери

ЧЕРГА - Българска група за дизайн организира изложба на Български продуктов дизайн по време на Светът на мебелите, София, Интер Експо Център - 19 до 23 април 2016 и във връзка с това обявява ОТВОРЕНА ПОКАНА за участие към всички дизайнери да представят продуктите си.
Участието е с готови прототипи или продукти, като всеки кандидат трябва да изпрати снимки и информационна карта за проекта си на:
info @ cherga.org  не по-късно от 10.04.2016г.

Изтеглете информационната карта от този линк:
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

We are pleased to announce an OPEN CALL invitation for all the designers who wish to participate with us at The World of the furniture, Sofia, Bulgaria, Inter Expo Centre -19-23 April, 2015.
The participant can take part with a physical prototype or a finished product. To do so, please send photos of your product and filled product information card  to info @ cherga.org not later than 10/04/2016